gujarati-natak-robot

રોબોટ

દ્રશ્ય એક (વર્ષ 2080માં શાળામાં એક શિક્ષક વિદ્યાર્થીઓ ને ભણાવી રહ્યા હતા. વર્ગમાં મલ્ટીપ્લેક્સ થ્રિએટર

અકબંધ

અકબંધ દ્રશ્ય ૧ ( 1995 ની વર્ષમાં દમયંતીબેન આર્ટસ કોલજના દરવાજે એક વિદ્યાર્થી અને એક