હાઇકુ

હાઇકુ

હાઇકુ

ડોલી નીકળી
એની ત્યાંથી અહીં
મારી નનામી

મને ચેતવ્યો
જ્યારે કાઈ નતું
તમારા વર્તને

તમારી દુવા
હોય મુજને પછી
ભય નહોય

તારી ચાંદની
હોય, તો ઘડપણ
નાસી જ જાય

મારા વિચાર
સર્જાય છે ત્યાં એની
આંખમાં સદા

હું જ લૂંટાયો
ને તોય ઉપેક્ષિત
હું જ સદાય

લાચારી અમે
ઠુકરાવી છે હવે
લો આજથીજ

હું લખું પણ
સમજાય તમોથી
તોજ સફળ

નસીબ આપે
ઉપેક્ષા જ, ને માંગે
તું પ્રેમ અહીં

ગરમી લાગે
ને નિર્થક આ પંખો
ફર્યા કરે છે

પ્રેમની છાયા
તમે આપી અમને
પાનખરમાં

ચૂપ રહ્યો હું
મારી કલમ રડાવે
તો હું શું કરું ?

વિચાર્યું અમે
સમય વીત્યા પછી
તમે પહેલા

લે ભરીલે ને
તારું અંતર આજ
હું રડું તો છુ

વિકી ત્રિવેદી ‘ઉપેક્ષિત’

Comment here